Wat kunnen wij bieden

Parenthing richt zich op opvoedingsondersteuning aan professionals en opvoeders in de breedste zin van het woord met als specifieke expertise:

  • Geaccrediteerde Positief Opvoeding/Triple P trainingen (niveau’s 2, 3, 4)
  • Officiële ‘De kinderen scheiden mee’ coach
  • Oudercursus Opvoeden&Zó en Peuter in Zicht
  • Spraaktaalontwikkeling bij jonge kinderen
  • Begeleiding aan scholen bij overlijden van een leerkracht/kind/ouder
  • Psychosociale hulpverlening en nazorg bij maatschappelijke onrust waaronder zedenzaken
  • Laaggeletterdheid
  • Multicultureel opvoeden
  • Afwijkend gedrag bij kinderen
  • Preventieve opvoedcursussen Peuter in Zicht, Opvoeden & Zó, Beter Omgaan met pubers.

Meer informatie over onze expertise vind je op onze infographic: Infographic